Жури 2021

Весна Мараш

Image 16 of 22

Проф. д-р Весна Мараш защитава докторската си дисертация със заглавие „Ампелографски характеристики на култивираните лози в Монтенегро“ в Селскостопанския Факултет в Белград през 2000, а през 2017г. приключва своя пост-док, отново в областта на лозарствто, в Риоха, Испания. От 1992 до 2004 работи в Селскостопанския институт в Подгорица. Издава над 100 научни и професионални статии в международни и национални издания. Изпълнява и участва в редица международни проекти. Съорганизатор на Първа национална конференция за Вранац и други черногорски автохтонни сортове през 2017 в Подгорица. От 2004 е Director of development в компанията 13 Jul. Plantaze, лидер в производството на вино и грозде не само в Черна Гора, но и в района. Представител на Монтенегро в няколко интернационални структури. Оторизиран винен дегустатор от Министерството на селското стопанство и регионалното развитие на Черна Гора, жури в редица престижни винени конкурси.