8th BIWC, Sofia, 5-9 June 2019
National Palace of Culture
Open Air Festival
8th BIWC, Sofia, 5-9 June 2019
National Palace of Culture
Open Air Festival

// Медиа кит

За улеснение на всички медии от тук ще могат да се теглят прес- съобщения, снимки и всички необходими материали за нормалната работа има работа.

За повече информация (български медии) : niforou@balkanswine.eu

За повече информация ( международни медии) : niforou@balkanswine.eu