9TH BIWCF 2020
28-30 MAY, BELGRADE
BALKAN WINE COMPETITION

11-13 JUNE, SOFIA
BALKAN WINE FESTIVAL
NDK, OPEN AIR FESTIVAL
9TH BIWCF 2020
28-30 MAY, BELGRADE
BALKAN WINE COMPETITION

11-13 JUNE, SOFIA
BALKAN WINE FESTIVAL
NDK, OPEN AIR FESTIVAL

// Дати и краен срок

начало / Регистрационни форми / Дати и краен срок

Регистрационните форми за участие с приложено копие на платежните документи е препоръчително да се изпратят най-късно до 1 май 2020 година на електронен адрес: info@balkanswine.eu.

Пробите за конкурса BIWC 2020

Пробите за конкурса - 4 бутилки от вид за всяка отделна категория трябва да бъдат доставени от 1 април най-късно до  1 май 2020 годинa на адрес: 

"Мейк - 98" ООД

ул. Филип Кутев, 137 , София, България

+359 2 868 32 45

+359 898 779 868

До: Александър Мандур

За  The Balkans International Wine Competition 2020